Teesit

  Seurakunta kaikille-vaalilistan ehdokkaat haluavat

 • olla seurakuntalaisten palveluksessa ja tavoitettavissa
 • rohkaista seurakuntalaisia kertomaan toiveitaan ja tekemään aloitteita
 • kannustaa seurakuntalaisia osallistumaan vapaaehtoistoimintaan
 • olla mukana kehittämässä seurakunnasta entistäkin paremmin palvelevaa yhteisöä, johon kaikki saarella asuvat tuntevat olevansa tervetulleita
 • olla kehittämässä yhä toimivampaa seurakunnan työyhteisöä
 • pitää huolta siitä, että seurakunnan taloutta hoidetaan vastuullisesti
 • tukea seurakunnan strategian kehittämistä ja toteutusta
 • tehdä päätöksenteosta yhä avoimempaa ja läpinäkyvämpää
 • edistää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista ja huolehtia myös erityisryhmien tarpeista
 • tukea ja kehittää seurakunnan kansainvälistä työtä ja vastuunkantoa sekä edistää muualta maailmasta tulleiden kotiutumista seurakuntayhteisöömme
 • huolehtia, että seurakuntamme noudattaa seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaa
 • huolehtia seurakuntayhtymän tasolla siitä, että tehtävät päätökset ovat lauttasaarelaisten kannalta suotuisia